Iemands lief - Bart Moeyaert

15/04/2013 - 21:47
4

Zoals we eerder al op deze site schreven, is ‘Iemands lief’ een herwerking van ‘L’Histoire du Soldat’, een melodrama van Igor Stravinsky met een libretto van Charles-Ferdinand Ramuz. Ook van ‘Iemands lief’ werd een beklijvende opvoering gemaakt, waarin Moeyaert zelf zijn tekst voorleest. Het werd door de Nederlandse radio uitgezonden en is te bekijken op YouTube (zie onderaan).

Angst om wie men liefhad aan het thuisfront
Een soldaat, Benjamin Popov, heeft een halve maand vrij en keert huiswaarts, maar wordt verlamd door angst. Zijn grootste angst bestaat erin te moeten ontdekken dat zijn vertrouwde omgeving en de mensen die hem liefhadden, er niet meer voor hem zullen zijn.

 

‘Toch ben ik als de dood.
Wat als de hond
niet bij het hek zit?
Een hart is niet van elastiek
dat eeuwig rekt.’

Daarom laat hij zich verleiden om de terugkeer uit te stellen. De duivel, vermomd als excentriek figuur die zowel in de zomer als in de winter lijkt te leven – hij is van alle tijden – biedt Benjamin een boek aan dat de toekomst van de economie voorspelt in ruil voor zijn viool. In feite wisselt de soldaat daarmee zijn ziel in voor vluchtig plezier als geschrans en geldgewin. Maar dat levert hem geen voldoening op en door eenzaamheid overmand gaat hij toch opnieuw op zoek naar de liefde. De duivel geeft zich echter niet zomaar gewonnen.

Universele angst voor een gebroken hart
Qua boekenwijsheid scoort ‘Iemands lief’ bijzonder hoog, omdat het je doet stilstaan bij het belang van vertrouwen om in vrijheid te kunnen leven. Het vergt een actieve en per definitie risicovolle keuze voor het goede en de liefde. Laat je niet overstemmen, noch door de innerlijke kwelduivel van angst en nostalgie, noch door het geroep van anderen die je in een bepaalde rol of zelfs keurslijf duwen. En vluchtroutes zijn als drugs die je weliswaar plezier kunnen doen beleven, maar geen vreugde doen ervaren. De kans is integendeel groot dat je eenzaam achterblijft.

De angst voor een gebroken hart is universeel en kan iemand doen verlammen. Je ontmoet wel eens een prachtmens die de ideale partner zou kunnen zijn, maar zo ontgoocheld is na een vorige relatie dat hij geen nieuwe meer durft aangaan. En ja, een hart dat gebroken is, is soms moeilijk te helen. Maar beter een gebroken hart dan een versteend hart.

Treffende woord- en beeldende kunst
Bart Moeyaert blijft met dit werk trouw aan zijn aangrijpende dichtvorm. Met raak gekozen woorden en metaforen eist hij de volle aandacht op. Toch wist Korneel Detailleur er nog een extra dimensie aan te geven met fraai uitgewerkte tekeningen, die de teneur van het werk versomberen.

Dit kleine, kostbare boek vraagt in één keer te worden uitgelezen en geregeld te worden herlezen. Ook kan je enkel de tekeningen nog eens lezen. Of, om de uitstekende schrijver/dichter te parafraseren: lees dit boek niet (dan overkomt u niets).

‘Iemands lief’, Bart Moeyaert, Em. Querido’s Uitgeverij, 93 p., 2013, ISBN 9789021446899
Bron: 

Eigen verslaggeving

Lees meer over: