London Pride verstoord door anti-trans* groepering

10/07/2018 - 11:41
nieuws
Protesterende lesbiennes met spandoeken op de London Pride
De Londen Pride parade die dit weekend plaatsvond werd onderbroken door een actie van Get The L Out!, een anti-trans* groepering. Ze hadden zich vooraan de parade op de grond gelegd, en blokkeerden zo de optocht, tot ze werden opgedragen verder te wandelen, en zo gedurende meer dan drie kwartier de koppositie van de parade hebben ingenomen.

De kleine groep droeg flyers en spandoeken met opschriften als transactivism erases lesbians en andere beledigende vooroordelen tegenover de trans* gemeenschap.

Warme weer

Een woordvoerder van Pride in London gaf als initiële reactie dat "elk jaar mensen naar de Pride komen voor redenen die van belang zijn voor de gemeenschap. We zijn tevreden dat de optocht vertrokken is zoals gepland en dat duizenden inwoners van Londen aantonen dat de Pride nog steeds relevant is.”

Later werd hun verklaring gewijzigd en gaven ze mee dat 'het warme weer' en 'bezorgdheid voor de veiligheid van de duizenden deelnemers' de redenen waren waarom de groep vooraan de optocht werd toegelaten. Daar voegden ze nog aan toe dat ze het niet eens waren met de boodschap en aanpak van de groep en dat ze hoopten dat de acties van een kleine groep de 30.000 aanwezigen niet zou overstemmen.

De dag erna

Intussen heeft Pride in London zich alsnog officieel verontschuldigd voor de gebeurtenissen en een duidelijk standpunt ingenomen. Ze benadrukken dat het niet gaat om een geregistreerde groep uit de parade en dat ze hun gedrag choquerend en verwerpelijk vinden en het integraal veroordelen. Ze bekijken wat ze anders zouden kunnen doen als dit zich nog eens zou voordoen, in overleg met verschillende overheidsinstanties, hun Community Advisory Board en een aantal groepen die hun steun hebben aangeboden.

Transfobie nooit aanvaardbaar

Jennie Rigg van de LGBT+ Liberal Democrats eiste kort na de gebeurtenissen het ontslag en officiële verontschuldigingen van de Pride-organisatoren. “Hen toelaten om verder te gaan, heeft de LGBT+ gemeenschap verraden door verdeeldheid en haat te zaaien op een event dat gericht is op inclusie, liefde en trots.”

Sadiq Khan had als Londense burgemeester vooraan de optocht moeten lopen, maar nu was dit het grootste deel van het parcours niet het geval. Hij veroordeelt de actie en laat optekenen dat “Pride gaat over het vieren van verschillen en Londens geweldige LGBT+ gemeenschap. Het gaat erom de hele wereld te tonen dat je in onze stad vrij bent te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Transfobie is nooit aanvaardbaar.”

Open brief

Enkele uren na de feiten werd er reeds een open brief opgesteld om de gebeurtenissen op de London Pride te veroordelen. Het standpunt is simpel: er is geen plaats voor transfobie op de Pride, trans* personen maken integraal deel uit van de LGBTQ+ gemeenschap en moeten gevierd en beschermd worden. Daarnaast veroordelen de ondertekenaars de uitleg van Pride in Londen dat de transfobe actie aan het begin van de parade werd toegestaan omwille van de veiligheid. Dit bracht de veiligheid van trans* personen juist in het gedrang.

Honderden mensen en organisaties hebben de open brief intussen ondertekend in solidariteit met de trans* gemeenschap. 
 

Bron: 

The Independant, Pink News