Wereldgezondheidsorganisatie schrapt transgender-zijn van lijst mentale stoornissen

20/06/2018 - 13:59
nieuws
Transvlag
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) kondigde op 18 juni 2018 aan dat het alle transgerelateerde categorieën uit de lijst 'Psychische en gedragsstoornissen' verwijdert. Het is het resultaat van een decennia durende strijd van LGBT+ activisten.

De WGO heeft de voltooiing van de ICD-11 aangekondigd en de officiële online versie vrijgegeven. ICD-11 staat voor International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, de internationale lijst met alle ziektes en stoornissen zeg maar. De nieuwe ICD-versie wordt in mei 2019 ter goedkeuring voorgelegd aan de World Health Assembly.

Historische stap

Alle transgerelateerde categorieën zijn verwijderd uit het hoofdstuk over mentale en gedragsstoornissen. Daarnaast zijn er twee nieuwe transgerelateerde categorieën geïntroduceerd in het hoofstuk over seksuele gezondheid: 'Genderincongruentie in adolescentie en volwassenheid' en 'Genderincongruentie bij kinderen'. 

Een historische stap, maar nog niet de laatste. Er moet verzekerd worden dat transgender-zijn niet langer als een ziekte beschouwd wordt én dat trans* personen recht moeten hebben op specifieke gezondheidszorg, die toegankelijk, betaalbaar en gebaseerd is op mensenrechten, zonder dat hiervoor een psychologische diagnose moet worden gesteld.

Bezorgdheid

Ilga Europe is bezorgd dat de diagnose 'Genderincongruentie bij kinderen' wordt behouden in de ICD-11, terwijl gendervariatie in de kindertijd niet altijd medische interventies vereist. Een kind heeft vooral behoefte aan een ondersteunende thuisomgeving en een school waar ze hun genderidentiteit kunnen ontdekken.

Ondanks het feit dat talloze internationale mensenrechtenorganisaties, onnodig medische behandelingen bij interseksuele kinderen veroordelen, blijft in ICD-11 de term  'Stoornissen in de seksuele ontwikkeling' behouden. Zo blijft men gendervariatie toch als een pathologische aandoening beschouwen. Hierdoor wordt de lichamelijke integriteit van interseksuele kinderen geschonden, meent Ilga Europe.

Er is dus nog werk aan de winkel. Ilga Europe zet de strijd voort en blijft erop aandringen om de gezondheid van transmensen te respecteren en te beschermen.
 

Bron: 

Persbericht, ILGA, WHO