Pakistan wil discriminatie transgenders verbieden

10/08/2017 - 10:48
Beeld: Wikipedia
Vlag van Pakistan
De Nationale Assemblee van Pakistan bespreekt binnenkort twee wetsvoorstellen die transgenders moeten beschermen tegen discriminatie.

Het ene wetsvoorstel wijzigt het Strafwetboek. Een ander wetsvoorstel kreeg de naam 'Bescherming van rechten van transgenderpersonen'. Die wet zal transgenders definiëren als "al wiens genderidentiteit en/of genderexpressie verschilt van maatschappelijke normen en culturele verwachtingen gestoeld op het geslacht dat ze bij de geboorte toegewezen kregen".

Zo zou het strafbaar zijn transgenders te onterven, onderwijs te ontzeggen of uit een gebouw of huis te zetten. Transgenders zullen ook in hun identiteit worden erkend.

Gemengd parcours

Pakistan stelt zich stilaan open op voor trandgenders, maar bestraft homoseks en erkent holebigezinnen niet via een samenlingscontract of een huwelijk.

De strafwet bestraft ook LGBT-verenigingen, want verenigingen mogen zich niet bezighouden met strafbare feiten en homoseks(ualiteit) is er strafbaar.

Bron: 

Gay Star News