Vlaamse overheid maakt toiletten genderneutraal

07/08/2017 - 00:00
Deze zomer zijn 120 toiletten in de gebouwen van de Vlaamse overheid genderneutraal gemaakt. Deze toiletten staan ter beschikking van iedereen. In plaats van een man-figuur en een vrouw-figuur zijn de letters WC geplaatst.

"In de huidige maatschappij waarin er geaccepteerd wordt dat niet iedereen een genderidentiteit heeft die overeenkomt met het geboortegeslacht, is de eis om aparte toiletten te voorzien voor mannen en vrouwen niet houdbaar", motiveert de Vlaamse overheid op haar website.

"Gender is een sterk ordeningsmechanisme, dat vrouwen en mannen in bepaalde, vaak stereotiepe, richtingen stuurt. Door te kiezen voor genderneutraliteit wordt dat ordeningsmechanisme doorbroken en ontstaat er meer keuzevrijheid voor iedereen."

Binair of niet-binair?

"De keuze tussen een mannen- en een vrouwentoilet is ook niet voor iedereen evident. Transgenders bijvoorbeeld die in transitie zijn, kunnen zich bijvoorbeeld ongemakkelijk voelen in deze gendertoiletten. Ook voor transgenders die zich genderambigu voelen (noch man noch vrouw of zowel man als vrouw), is de keuze niet evident. Voor hen bieden genderneutrale wc’s uitkomst."

Privacy

Zowel in de bestaande als de nieuwe gebouwen wordt rekening gehouden met de privacy. Dit zijn steeds afgesloten hokjes, waar een toilet aanwezig is inclusief alle uitrustingen zoals een lavabo enzovoort.

Standaard voor nieuwe gebouwen

Voor alle nieuw te bouwen of zwaar te renoveren kantoorgebouwen wordt de eis voor genderneutrale toiletten in de publiek toegankelijke ruimten dwingend opgenomen in het programma van eisen en strikt bewaakt. Voor ruimten die bestemd zijn voor het personeel kan het meegenomen worden, maar is het geen dwingende eis.

Voor de bestaande gebouwen wordt dit geleidelijk aan gerealiseerd, rekening houdend met de praktische en financiële haalbaarheid, met geplande projecten in deze gebouwen en vastgoedbeleid. Volgende gebouwen komen alvast aan bod: VAC Leuven, VAC Hasselt, VAC Antwerpen, VAC Gent, VAC Brugge, het Ferraris-gebouw, het Arenberg-gebouw, het gebouw aan het Martelarenplein en dat aan de Grasmarkt.

Mooi signaal

In De Morgen reageert çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs positief. "We denken en hopen dat meer en meer organisaties het goede voorbeeld zullen volgen. Vaak weten zij niet eens hoe eenvoudig het kan zijn. Gewoon een pictogram vervangen volstaat soms."

Drempels

Er zijn wel wat drempels om alle openbare toiletten genderneutraal te maken. Zo verplicht de arbeidswet aparte toiletten voor mannen en voor vrouwen.

Hygiëne en perceptie van hygiëne is ook een drempel. Mannen hebben de reputatie wel eens letterlijk naast de pot de pissen.

Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn ook bezorgdheden. Toiletten zijn een risicoplaats voor seksueel overschrijdend gedrag. "Maar als er aparte hokjes zijn, met een eigen lavabo, dan zal het onveiligheidsgevoel meevallen. Maar we moeten attent zijn voor uitzonderlijke situaties, hier mogen we geen risico's nemen", zegt Borghs.

Bron: 

Vlaamse overheid, De Morgen