Directie NMBS krijgt vragen over genderneutrale aansprekingen

04/08/2017 - 17:09
De Nederlandse Spoorwegen willen inclusiever zijn voor mensen met allerlei mogelijke genderidentiteiten. De omroepberichten worden daarom genderneutraal en ook van medewerkers wordt verwacht dat ze reizigers genderneutraal gaan aanspreken. Trainbow Belgium juicht die evolutie toe en vraagt de NMBS of zoiets ook bij ons mogelijk is.

“De ontwikkelingen in Nederland juichen we toe”, zegt Ramses Noffels, de voorzitter van Trainbow Belgium, de vereniging voor holebi's en transgenders bij de Belgische Spoorwegen. “Genderneutrale aansprekingen kunnen bijdragen aan het verwelkomend imago van ons bedrijf. Reizigers die zich niet als man of vrouw identificeren, of net een beetje van beide, zullen zich er ook door aangesproken voelen. Inclusief werken moedigen we aan!”

Genderneutraal of genderbinair?

Omroepberichten bij de Belgische Spoorwegen zijn zonder begroeting (“Spoor 5…”) of zijn algemeen (“Bericht aan de reizigers”), dus zijn hoe dan ook al genderneutraal. Treinbegeleiders gebruiken nog wel genderbinaire begroetingen (“Dames en heren”). De vraag of de Belgische Spoorwegen het voorbeeld van de Nederlandse Spoorwegen zullen volgen, is voorgelegd aan de directie.

“Ik heb vernomen dat ook over de invulopties op de jobsite www.despoorwegenwervenaan.be via HR Rail een vraag aan de directie is gesteld. Er wordt momenteel gevraagd naar de gewenste aanspreektitel: Mijnheer, Mevrouw of Juffrouw. Juffrouw is als aanspreking hoe dan ook al in onbruik aan het raken. Genderneutraler werken is ook daar mogelijk”, weet Ramses Noffels. “De directie zal nu die interne vragen moeten bespreken en besluiten nemen. Ik ben alleszins al blij dat erover gesproken wordt.”

Bron: 

Eigen verslaggeving