VRIJE TRIBUNE | Hilde Vautmans - Weg met het taboe rond intersekse!

15/02/2017 - 13:08
Als Europarlementslid ben ik al een tijd actief in de strijd voor de rechten van intersekse personen. Op maandag 13 februari werd er in de plenaire vergadering in Straatsburg een rapport gestemd ter bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt onder meer gestreefd naar meer rechten voor personen met intersekse kenmerken.

Zo erkent het rapport dat intersekse personen geconfronteerd worden met pathologisering en met specifieke gezondheidsproblemen die voortvloeien uit minderhedenstress. Deze specifieke gezondheids- en welzijnsuitdagingen zorgen ervoor dat elke geestelijke gezondheidsstrategie in aanmerking moet worden genomen om de discriminatie van intersekse personen tegen te gaan.

Verder pleit dit rapport voor een betere psychologische begeleiding van personen met een intersekse-conditie en voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de specifieke behoeften van intersekse vrouwen. Hiertoe is het belangrijk dat geestelijke gezondheidsdiensten beschikbaar en toegankelijk zijn. Tot slot roept het rapport ook op tot een algemene veroordeling van genitale verminking en gedwongen sterilisatie. Ik heb alvast vóór gestemd.

Vrije keuze

Het onderwerp is recent ook op een positieve manier in de kijker gebracht door het Vlaamse topmodel Hanne Gaby Odiele. Zij outte zich op 23 januari 2017 als intersekse persoon en verklaart hier trots op te zijn. Hannes traumatische verhaal is opmerkelijk en ik ben blij dat haar outing positief onthaald werd in de media. Ik vind Odiele zeer moedig en ik ben er zeker van dat ze op deze manier een rolmodel zal worden voor andere intersekse personen. Ik ben er verder dan ook van overtuigd dat haar coming-out steun zal bieden aan andere personen in dezelfde situatie.

Dit is voor mij ook een teken dat het debat rond intersekse opnieuw gevoerd moet worden. Mensen met een intersekse-conditie moeten meer geïnformeerd en beter psychologisch ondersteund worden. Als liberaal ben ik voor de vrije keuze. Die vrije keuze kan enkel gevormd worden indien een persoon beschikt over alle nodige informatie. Dit geldt ook voor intersekse personen. Alleen op die manier zullen zij behandeld worden als personen en burgers van deze maatschappij.

Taboe past niet in onze tijdsgeest

Ik werkte reeds gedurende heel mijn carrière rond het thema gender. Niet enkel op Europees niveau, maar ook als voorzitter van Open Vld Vrouwen en als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ik auteur was van de wet op transseksualiteit van 10 mei 2007. Deze materie ligt mij dus na aan hart. Chirurgische ingrepen die geslachtskenmerken verwijderen gebeuren te vaak zonder toestemming van het (soms te jonge) kind. Ook ouders worden onvoldoende geïnformeerd over interseksualiteit en de algemene publieke opinie blijft onwetend. In deze tijdsgeest vind ik dat heel erg te betreuren. Weg met het taboe rond intersekse!

Hilde Vautmans
Europees Parlementslid
Open Vld - ALDE

Bron: 

Eigen verslaggeving