De Morgen publiceert genderbijlage in weekendkrant

09/02/2017 - 13:48
De Morgen publiceert op zaterdag 11 februari een bijlage over genderdiversiteit. Cathérine Ongenae, Heleen Debruyne en Lieve Blancquaert willen daarin komaf maken met het stereotiepe hokjesdenken over mannen en vrouwen. Ook biseksuele personen krijgen bijzondere aandacht in de publicatie.

“Waarom zou je geslacht bepalen wie je bent of wat je doet? Meer en meer mensen laten horen dat ze zich niet thuis voelen binnen de klassieke hokjes man/vrouw. Alsof er niks méér zou bestaan dan roze en blauw”, stelt De Morgen in een persbericht. “Gender situeert zich in je hoofd: het gaat over hoe jij je voelt: man of vrouw, of ergens tussenin, of anders. Je gender hoeft dus niet per se overeen te komen met je geboortegeslacht. Bovendien zijn er niet twee, maar meer dan 40 biologische geslachtsvariaties. Ook de natuur is niet zo eenduidig.”

Voorbij man-vrouw

Voor de genderbijlage sprak journalist Cathérine Ongenae met getuigen, fotografe Lieve Blancquaert portretteerde hen en schrijfster Heleen Debruyne ging na wat mensen in bed doen.

De publicatie belicht de genderkwestie vanuit verscheidene oogpunten. Er wordt gesproken met personen die genderidentiteiten hebben die naast de rigide opdeling man-vrouw staan.

Geslachtsvariaties

Er wordt ook dieper ingegaan op het biologisch geslacht. Er komen in de natuur meer dan veertig biologische geslachtsvariaties voor. Ook bij de mens is vanuit biologisch oogpunt niet iedereen strikt genomen ofwel man, ofwel vrouw. Je hebt intersekse personen, mensen die worden geboren met een seksuele anatomie of een reproductief systeem dat niet lijkt te passen binnen de typische definities van vrouw of man. Zij hebben een lichaam dat zowel mannelijke, als vrouwelijke kenmerken vertoont. Zo kan iemand geboren worden met een vrouwelijk uiterlijk, maar toch inwendig een mannelijke anatomie hebben. Een persoon kan ook worden geboren met geslachtsdelen die het midden houden qua vorm tussen mannelijke en vrouwelijke types. Sommige personen hebben zelfs een mozaïek aan genen, zodat dezelfde persoon in sommige cellen XX-chromosomen en in andere XY-chromosomen heeft.

Naast geslacht en genderidentiteit, besteedt de bijlage bijzondere aandacht aan biseksualiteit, een onderwerp dat doorgaans weinig aan bod komt in de media.

Experts

De Morgen liet zich voor de genderbijlage bijstaan door verscheidene experts, zoals psychologe-seksuologe Els Elaut van het Genderteam van UZ Gent en Joz Motmans van Transgender Infopunt.

In België wordt al enkele jaren gesproken over de invoering van een nieuwe transgenderwet. Een voorontwerp van minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs voor een nieuwe transgenderwet werd vorig jaar goedgekeurd in de ministerraad en ligt nu voor bij de Raad van de State. Het voorstel maakt een einde aan de sterilisatievoorwaarde om de geslachtsregistratie op je identiteitskaart te laten wijzigen. Het voorstel behoudt wel de genderbinaire geslachtscategorieën man en vrouw op officiële documenten. Er wordt geen derde optie aan M en V toegevoegd, waarvoor çavaria vragende partij is.

Samenleving genderneutraal inrichten

De Morgen gaat in eerste instantie na wat de impact is van de nieuwe transgenderwet. Het dagblad start vervolgens een denkoefening. Wat als het Belgisch wettelijk systeem volledig los zou komen te staan van het geslacht en de genderidentiteit van de burgers? Pieter Cannoot van het Human Rights Centre bekijkt wat de juridische implicaties en de impact op vlak van mensenrechten zouden zijn. Prof. dr. Gerd Verschelden van de Universiteit Gent wordt gevraagd hoe het afstammingsrecht zou kunnen evolueren in dergelijke situatie.

Tal van praktische gevolgen van een genderneutrale samenleving worden bekeken. Hoe zouden sportcompetities ingericht kunnen worden? In welke zin kan de Nederlandse taal evolueren, bijvoorbeeld qua aanspreekvormen? Blijft registratie mogelijk voor screeningsprogramma’s voor ziektes waar personen van een bepaald geslacht vatbaarder voor zijn? Hoe zou de overheid er dan voor kunnen zorgen dat het geslacht van personen wordt afgeschermd? …

Benieuwd naar reacties

Ann Jooris stelde de genderbijlage samen voor De Morgen. Ze kijkt enthousiast uit naar de reacties die wellicht zullen volgen op het dossier: “We hebben zelf enorm veel bijgeleerd door deze bijlage te maken. We hebben ons zoveel mogelijk laten bijstaan door specialisten voor input en feedback. Mochten er toch nog kleine fouten of ongewenste begrippen in de teksten staan, hoop ik dat onze lezers ons dat vergeven. De Morgen wil met deze bijlage genderdiversiteit de aandacht geven die ze verdient! Dat lijkt ons relevant en wenselijk. Met dit dossier hopen we positief bij te dragen aan het maatschappelijk debat. Ik kijk alleszins enorm uit naar de reacties!”

Voor al je vragen over het transgender-thema kan je terecht bij het Transgender Infopunt.
 

DE GENDERBIJLAGE
ZATERDAG 11 FEBRUARI BIJ DE MORGEN

Bron: 

Eigen verslaggeving, De Morgen